Czech English

... specialista na marketing ve zdravotnictví

MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví

Pro lékárny

Společnost MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. nabízí pro všechny zájemce z oblasti provozovatelů lékáren komplexní servis z oblasti marketingu a managementu. Zabýváme se nákupem a prodejem lékáren na území ČR. Tuto službu poskytujeme na profesionální bázi jednotlivcům i korporacím.


Oblasti naší nabídky

Analytická činnost
Marketing
Systém řízení
Ocenění lékáren


Pro koho jsou naše služby určeny

Pro všechny provozovatele lékáren, kteří mají zájem zlepšit činnost a výsledky své lékárny. Marketing ve zdravotnictví už není dávno synonymem něčeho "non lege artis". Naopak je to především žádaný nástroj pro zlepšení kvality poskytování Vašich služeb.


Hlavní přínos našich služeb

Zlepšení kvality poskytovaných služeb lékárny
Zvýšení finanční výkonnosti lékárny
Minimalizace rizik spojených s provozováním lékárny
Zvýšení konkurence schopnosti lékárny


Struktura naší nabídky pro lékárny

PHARMA GUARD – komplexní audit provozu lékárny
Tuto službu nabízíme pro všechny majitele lékáren jako samostatnou nebo jako součást produktového balíčku marketingu. Analýza by měla být vždy prvním krokem každého majitele lékárny před zahájením své činnosti nebo při pravidelném vyhodnocení své činnosti.


Oblasti analýzy:

• Legislativní náležitosti spojení s provozem lékárny
• Systém řízení
• Merchandising
• Category management
• Cenotvorba
• Struktura zásob
• Personalistika
• Prodejní dovednostiMARKETING pro LÉKÁRNY

Pro všechny provozovatele lékáren nabízíme naše komplexní služby v oblasti marketingu lékárenské péče.

Naši odborníci jsou schopní pro Vás řešit vybrané oblasti z marketingu nebo nabídnout vytvoření celé marketingové strategie. Čerpáme z našich dlouholetých zkušeností s provozováním vlastních lékáren nebo provádění těchto činností pro klienty z ČR nebo zahraničí.

V současnosti je marketing chápán spíše jako nástroj reprezentantů farmaceutických firem, kteří si prostřednictvím zvýhodňování svého produktu realizují plnění svých odměn.


Tato činnost zpravidla vede k:

• Zbytečnému a neefektivnímu navyšování hodnoty skladů
• Zvyšování rizika exspirace produktů na skladě
• Kontraproduktivnímu ovlivňování prodeje ostatních výrobků
• Blokování prodejních míst na táře adresnou reklamou (letáky, stojánky apod.)
Vlastní marketingová strategie by měla být nedílnou součástí systému řízení každé lékárny.


Co Vám nabízíme

• Optimalizaci oficíny z pohledu ergonomie
• Zavedení cíleného merchandisingu a category managementu
• Optimalizaci a nastavení skladových zásob
• Vytvoření prodejní a odbytové strategie
• Nastavení základního reportingu mezi lékárnou a majiteli
• Podporu prodeje včetně klientských programů


Výsledkem aplikace produktového balíčku Marketing pro lékárny bude zejména

Zvýšení finanční výkonosti lékárny
Optimalizace a snížení hodnoty skladových zásob
Zviditelnění lékárny
Nové služby pro klienty
Zvýšení konkurence schopnostiMANAGEMENT pro LÉKÁRNY

Společnost MEDICAL CONSULTANTS s.r.o Vám nabízí služby v oblasti řízení Vaší lékárny.

V rámci ČR působí přes 2700 lékáren, z tohoto celkového počtu je cca jedna čtvrtina sloučena pod řetězcové lékárny nebo virtuální řetězce. Tyto společnosti jsou většinou řízeny profesionálním managementem.

Zbylé lékárny zpravidla provozuje majitel – lékárník, který je odborníkem na farmacii, ale není kvalifikovaným manažerem.

Naše společnost Vám nabízí možnost tuto konkurenční nevýhodu eliminovat.


Naše společnost Vám může nabídnout služby formou:

A. Jednorázové služby – zpracujeme Vám systém řízení a zavedeme ho u Vás
B. Průběžné služby – budeme Vám poskytovat trvalé poradenské služby a vzdálenou podporuOCENĚNÍ pro LÉKÁRNY

Pro všechny majitele a provozovatele lékáren nabízíme na vyžádání službu "OCENĚNÍ pro LÉKÁRNY". Na základě ekonomické a provozní analýzy Vaší lékárny Vám sdělíme náš odhad její tržní ceny.

V rámci EU spolupracujeme s řadou významných investorů, kteří u nás často poptávají zajištění akvizic v oblasti lékáren. Pokud máte zájem znát cenu Vaší lékárny nebo se již rozmýšlíte o prodeji, neváhejte nás kontaktovat. S námi máte šanci profesionálně a výhodně takovou transakci realizovat.

Více informací získáte na našem webu: www.lekarnanaprodej.cz, který slouží ke komunikaci se zájemci o koupi a prodej lékáren.
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
Česká republika

Informace o souborech Cookie
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
tel.: +420 534 009 351
fax: +420 534 009 134
mobil: +420 602 535 343

© 2024 MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.